المپیک فناوری؛ رقابتی برای تعالی

المپیک فنــاوری


به بزرگترین رقابت فناوران و مخترعان خوش‌آمدید! المپیک فناوری جایی است که بهترین‌های حوزه‌های مختلف فناوری و نوآوری در آن با یکدیگر به رقابت پرداخته تا برترین هر حوزه مشخص شود.
آماده‌ای؟

ثبــت نام
محل برگزاری

پارک فناوری پردیس

زمان برگزاری

1 الی 7 آبان 1403


همکاران